Regulamin - Leśna 7

__ZAREZERWUJ__
Przejdź do treści
REGULAMIN
Rezerwacje oraz pobyt

REGULAMIN

Przed rezerwacją koniecznie zapoznaj się z regulaminem
REGULAMIN

Ochrona danych osobowych w obiekcie Leśna 7
Regulamin

Informacja o plikach cookies i instrukcje ich zablokowania
REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU
Regulamin – Rezerwacje oraz pobyt
 • LEŚNA7 będzie bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć i zapewnić Państwu komfort i bezpieczeństwo podczas pobytu.
 • Umowa pomiędzy klientem, a LEŚNA7 zwany dalej Administratorem zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji i wpłaceniu zadatku na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług wynajmu apartamentów LEŚNA7 i dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie ośrodka.
 • Rezerwacji może dokonać tylko osoba pełnoletnia.

&1
1. Sposób dokonania rezerwacji
Rezerwacji można dokonać:
2. Potwierdzenie rezerwacji
Gwarancją potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% całkowitego kosztu pobytu. W chwili odnotowania zadatku na naszym koncie lub przesłaniu potwierdzenia bankowego – rezerwacja jest zagwarantowana. W przypadku braku wpłaty zadatku w terminie 3 dni od daty dokonania rezerwacji, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej.
3. Opłaty za pobyt
 • Opłata za pobyt wg cennika za pobyt + dodatki (sprzątanie końcowe, opłata miejscowa, kaucja)
 • W cenę najmu apartamentu wliczony jest parking dla jednego samochodu.
Dodatkowo płatne:
3.1. opłata miejscowa 1,50zł/osobę/dobę (bez względu na wiek) – opłata jest pobierana w dniu przyjazdu gotówką,
3.2. sprzątanie wg cennika.
3.3. kaucja zwrotna w wysokości 500zł gotówką– pobierana przy zameldowaniu i zwracana w dniu wyjazdu (po sprawdzeniu apartamentu),
4. Formy płatności
 • Zadatek: Przelew bankowy:
Dane do przelewu:
Alfa Jan Majewski, ul. Daleka 125, 82-200 Malbork
Numer konta: PL 92 1140 2017 0000 4402 0544 3991
BIC (SWIFT): BREXPLPWMUL
 • Całkowite rozliczenie za pobyt: przelewem bankowym (pieniądze muszą znaleźć się na koncie przed przyjazdem) lub płatne osobiście w dniu przyjazdu (gotówką lub kartą) przed odebraniem kluczy.
&2
1. Zakwaterowanie
1.1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 10:00 dnia następnego,
1.2. Przyjazdy gości do apartamentów odbywają się w godzinach 16:00 do 21:30,
1.3. Podczas procesu zakwaterowania, gość jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości oraz zapłaty reszty należności bądź przedstawienia potwierdzenia przelewu, wpłacenie opłaty miejscowej i kaucji.
1.4. Po otrzymaniu kluczy zalecamy upewnić się, że wyposażenie i stan apartamentu jest zgodny z opisem, a jakiekolwiek usterki i braki należy natychmiast zgłosić. Goście otrzymają kartę z wyposażeniem, którą podpiszą, a na koniec pobytu będzie ona ponownie sprawdzona,
2. Zakwaterowanie poza obowiązującymi godzinami
1.1. 21:30-24:00 – 50zł
1.2. 24:00-07:30 – 100zł
3. Wykwaterowanie
3.1. Wyjazdy gości odbywają się w godzinach 7:30 do 10:00,
3.2. Nieuzgodnione przedłużenie pobytu o kilka godzin skutkuje zapłatą za następną dobę (pobierane z kaucji),
3.3. Gość jest zobowiązany do pozostawienia apartamentu w stanie niepogorszonym w porównaniu do stanu pierwotnego w dniu zakwaterowania oraz pozostawieniu naczyń kuchennych oraz urządzeń w czystości,
3.4. Na koniec rezerwacji, stan apartamentu będzie ponownie sprawdzany,
4. Anulowanie/zmiana rezerwacji
4.1. Wszelkiego rodzaju zmiany w rezerwacji powinny być zgłoszone minimum 60 dni przed planowanym terminem przyjazdu oraz potwierdzone i zaakceptowane pisemnie przez Administratora.
4.2. Gość zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji po dokonaniu rezerwacji.
4.3. W przypadku opłacenia całego pobytu z góry i niepojawienia gościa w dniu rozpoczynającym rezerwację, apartament pozostaje niewynajęty i jest do dyspozycji gościa przez cały okres na, który został zarezerwowany i opłacony,
4.4. W wypadku, gdy opłacono wyłącznie zadatek, rezerwacja apartamentu obowiązuje do godz. 20:00 w dniu przyjazdu. Po tej godzinie uznajemy, że Goście zrezygnowali z wynajmu – zadatek przepada, a Administrator może wynająć apartament innej osobie. Wyjątkiem od powyższej reguły jest wcześniejsze ustalenie innej godziny lub dnia przyjazdu Gości z Administratorem i jest potwierdzone mailowo.
4.5. Przyjazd Gościa ze zwierzęciem/zwierzętami oznacza anulowanie rezerwacji bez zwrotu zadatku, w przypadku opłacenia całego pobytu przepada cała kwota rezerwacji, (wynajmujący odmawia zakwaterowania gości ze zwierzętami), a Administrator może wynająć apartament innej osobie.
&3
1. Obowiązki Gości
1.1 Liczba osób wynajmujących apartament jest ograniczona do 5 osób,
1.2 Dla komfortu wszystkich Gości, cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-07:00,
1.3 Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność finansową za zniszczenia i szkody wyrządzone w apartamencie i w wyposażeniu,
1.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w apartamentach i na terenie całego ośrodka,
1.5 W trosce o bezpieczeństwo podczas nieobecności w apartamencie powinny być zamknięte wszystkie drzwi i okna, a w szczególności okna dachowe – ponadto nie należy pozostawiać bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych, a w szczególności kuchenki i żelazka, (prosimy o zabieranie karty z wyłącznika elektrycznego znajdującego się przy drzwiach wyjęcie jego nie powoduje wyłączenia lodówki.
1.6 Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie usterek powstałych podczas pobytu,
1.7 Dzieci przebywające na terenie ośrodka powinny być pod stałą opieką osób dorosłych.
2. Postanowienia dodatkowe
2.1 Teren obiektu Leśna7 jest monitorowany 24h na dobę przez kamery umieszczone na lampach zewnętrznych. Osoby przebywające na terenie obiektu wyrażają zgodę na ich nagrywanie.
2.2 Wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń w apartamentach tylko podczas obecności Gości, w przypadku ich nieobecności, naprawy będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu i ich zgodą,
2.3 Dopuszcza się wejście do apartamentu pod nieobecność Gości tylko na wypadek zdarzeń losowych zagrażających bezpieczeństwu apartamentu lub innych Gości.
2.4 W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia – za złamanie zakazu osoba rezerwująca zostanie obciążona karą w wysokości 400zł,
2.5 W apartamentach obowiązuje zakaz smażenia ryb – za złamanie zakazu osoba rezerwująca zostanie obciążona karą w wysokości 400zł,
2.6 Nie ponosimy odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z hałasem z sąsiednich nieruchomości, a także z przerwami w dostarczaniu mediów (prądu, wody czy Internetu).
2.7 W razie braku naczyń (pozostawione w różnych apartamentach) ze względu na wynajem
grupowy dwóch lub więcej apartamentu – doliczymy jak za dodatkowe sprzątanie. To pochłania
za dużo czasu firmie sprzątającej.
2.8 Apartamenty nie są przystosowane do przyjmowania zwierząt.
&4
1. Przetwarzanie danych osobowych
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej lesna7.pl/regulamin.html
Postanowienia końcowe
Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
1. konieczności dostosowania Regulaminu do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
Drodzy Goście prosimy serdecznie o docenienie wkładu włożonego w przygotowanie obiektów LEŚNA7!
Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok:)
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Informacja o ochronie danych osobowych dla osób korzystających usług

Apartamenty Leśna7; 82-110 Sztutowo ul. Leśna 7E
&1
Administrator danych osobowych

    Administratorem danych osobowych Gości Apartamentów Leśna 7, jest Alfa Jan Majewski 82-200 Malbork ul. Daleka 125, zwany dalej Administratorem.

&2
Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych
 2. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku ze szkodą poniesioną przez Administratora, a wyrządzoną przez gościa apartamentów lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Administratora;
 3. udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej);
 4. zapewnienia bezpieczeństwa gościom apartamentów i innym osobom przebywającym na terenie apartamentów za pomocą monitoringu;
 5. spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).
  W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Administrator przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
  &3
  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest umowa o świadczenie usług noclegowych.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administratora.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości apartamentów jest usprawiedliwiony cel administratora
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.
       
  &4
  Jakie dane przetwarzamy
  1. Imię Nazwisko gościa
  2. Nr. dowodu osobistego
  3. Nr. Telefonu
  4. Adres e-mail
  5. Kraj stałego zamieszkania
  6. Wiek dziecka
  7. Nr. Rejestracyjny samochodu
             
  &5
  Podmioty którym zostaną przekazane dane osobowe
  1. podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie,
  2. firmie księgowej świadczącej usługę obsługi księgowej,
  3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej.
  4. firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

    Ponadto Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
    Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

   &6
   Czas przetwarzania danych osobowych

    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

   &7
   Prawa osób których dane są przetwarzane

   Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
   1. Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
   2. Sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
   3. Żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
   4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
   5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
   6. Przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
          
   Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

   &8
   Kontakt
   Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:
   Tel: +48 55 272 26 55 E-mail:  rezerwacje@lesna7.pl
   Alfa Jan Majewski; 82-200 Malbork; ul. Daleka 125

   COOKIES
   Regulamin – Rezerwacje oraz pobyt
   1. LEŚNA7 będzie bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć i zapewnić Państwu komfort i bezpieczeństwo podczas pobytu.
   2. Umowa pomiędzy klientem, a LEŚNA7 zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji i wpłaceniu zadatku na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
     3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług wynajmu apartamentów LEŚNA7 i dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie ośrodka.
     4. Rezerwacji może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
   &1
   1.  Sposób dokonania rezerwacji
   Rezerwacji można dokonać:
   1. Telefonicznie: +48 533 832 300
   2. Elektronicznie (email): rezerwacje@lesna7.pl
   3. Oraz przez system rezerwacji on-line na stronie internetowej.
   2. Potwierdzenie rezerwacji
   2.1 Gwarancją potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% całkowitego kosztu pobytu.
          W chwili odnotowania zadatku na naszym koncie lub przesłaniu potwierdzenia bankowego – rezerwacja jest zagwarantowana. W przypadku braku wpłaty zadatku w terminie 3 dni od daty dokonania rezerwacji, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej.
   3. Opłaty za pobyt
       3.1  Opłata za pobyt wg cennika
       3.2  W cenę najmu apartamentu wliczony jest parking dla jednego samochodu.

   4. Dodatkowo płatne:
       4.1.  opłata miejscowa 1,50zł/osobę/dobę (bez względu na wiek) – opłata jest pobierana w dniu przyjazdu,
       4.2.  sprzątanie końcowe według cennika
       4.3.  kaucja zwrotna w wysokości 500 zł – pobierana przy zameldowaniu i zwracana w dniu wyjazdu (po sprawdzeniu apartamentu),
   5. Formy płatności
        5.1  Zadatek: Przelew bankowy:
             Dane do przelewu:
               Alfa Jan Majewski, ul. Daleka 125, 82-200 Malbork
               Numer konta: 92 1140 2017 0000 4402 0544 3991
         5.2  Całkowite rozliczenie za pobyt:  przelewem bankowym (pieniądze muszą znaleźć się na koncie przed przyjazdem) lub płatne osobiście w dniu przyjazdu  (gotówką lub kartą) przed odebraniem kluczy.
   &2
   1. Zakwaterowanie
        1.1.  Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 10:00 dnia następnego,
        1.2.  Przyjazdy gości do apartamentów odbywają się w godzinach 16:00 do 21:30,
        1.3.  Podczas procesu zakwaterowania, gość jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości oraz zapłaty reszty należności bądź przedstawienia potwierdzenia przelewu,
        1.4.  Po otrzymaniu kluczy zalecamy upewnić się, że wyposażenie i stan apartamentu jest zgodny z opisem, a jakiekolwiek usterki i braki należy natychmiast zgłosić. Goście otrzymają kartę z wyposażeniem, którą podpiszą, a na koniec pobytu będzie ona ponownie sprawdzona,
   2. Zakwaterowanie poza obowiązującymi godzinami
       2.1.  21:30-24:00 – 50zł
       2.2.    24:00-07:30 – 100zł
   3. Wykwaterowanie
       3.1.  Wyjazdy gości odbywają się w godzinach 7:30 do 10:00,
       3.2.  Nieuzgodnione przedłużenie pobytu o kilka godzin skutkuje zapłatą za następną dobę (pobierane z kaucji),
       3.3.  Gość jest zobowiązany do pozostawienia apartamentu w stanie niepogorszonym w porównaniu do stanu pierwotnego w dniu zakwaterowania oraz pozostawieniu naczyń kuchennych oraz urządzeń w czystości,
       3.4.  Na koniec rezerwacji, stan apartamentu będzie ponownie sprawdzany,
   4. Anulowanie/zmiana rezerwacji
      4.1.  Wszelkiego rodzaju zmiany w rezerwacji powinny być zgłoszone minimum 30 dni przed planowanym terminem przyjazdu oraz potwierdzone i zaakceptowane pisemnie przez dział rezerwacji,
      4.2.  Gość zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji po dokonaniu rezerwacji
      4.3.  W przypadku opłacenia całego pobytu z góry i niepojawienia gościa w dniu rozpoczynającym rezerwację, apartament pozostaje niewynajęty i  jest do dyspozycji gościa przez  cały okres na, który został zarezerwowany i opłacony,
      4.4.  W wypadku, gdy opłacono wyłącznie zadatek, rezerwacja apartamentu obowiązuje do godz. 20:00 w dniu przyjazdu. Po tej godzinie uznamy, że Goście zrezygnowali z wynajmu – zadatek przepada, a wynajmujący może wynająć apartament innej osobie. Wyjątkiem od powyższej reguły jest wcześniejsze ustalenie innej godziny lub dnia przyjazdu Gości z wynajmującym i jest potwierdzone mailowo.
      4.5.  Przyjazd rezerwującego ze zwierzęciem/zwierzętami oznacza anulowanie rezerwacji bez zwrotu zadatku (wynajmujący odmawia zakwaterowania gości ze zwierzętami).
   &3
   1. Obowiązki Gości
      1.1   Liczba osób wynajmujących apartament jest ograniczona do 5 osób dodatkowo jedno dziecko do 3 lat bezpłatnie.
      1.2   Dla komfortu wszystkich Gości, cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-07:00,
      1.3   Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność finansową za zniszczenia i szkody wyrządzone w apartamencie i w wyposażeniu,
      1.4   LEŚNA7 nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w apartamentach i na terenie całego ośrodka,
      1.5   W trosce o bezpieczeństwo podczas nieobecności w apartamencie powinny być zamknięte wszystkie drzwi i okna, a w szczególności okna dachowe – ponadto nie należy pozostawiać bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych, a w szczególności kuchenki i żelazka, (prosimy o zabieranie karty z wyłącznika elektrycznego znajdującego się przy drzwiach wyjęcie jego nie powoduje wyłączenia lodówki.
      1.6   Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie usterek powstałych podczas pobytu,
      1.7   Dzieci przebywające na terenie ośrodka powinny być pod stałą opieką osób dorosłych.
   2. Postanowienia dodatkowe
      2.1   Wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń w apartamentach tylko podczas obecności Gości, w przypadku ich nieobecności, naprawy będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu i zgodą,
      2.2   Dopuszcza się wejście do apartamentu pod nieobecność Gości tylko na wypadek zdarzeń losowych zagrażających bezpieczeństwu apartamentu lub innych Gości.
      2.3   W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia – za złamanie zakazu osoba rezerwująca zostanie obciążona karą w wysokości 400zł,
      2.4   W apartamentach obowiązuje zakaz smażenia ryb – za złamanie zakazu osoba rezerwująca zostanie obciążona karą w wysokości 400zł,
      2.5   Nie ponosimy odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z hałasem z sąsiednich nieruchomości, a także z przerwami w dostarczaniu mediów (prądu, wody czy Internetu).
      2.6   Apartamenty nie są przystosowane do przyjmowania zwierząt.
   &4
   1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
      1.1  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
   2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Alfa Jan Majewski ul. Daleka 125 Malbork 82-200
   3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl
   4. Dane osobowe
   1. Na potrzeby procesu rezerwacji /  wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.    
   2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
   3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.    
    Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
    adres e-mail : rezerwacje@lesna7.pl.     
   4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
         
   Zobowiązania Administratora
   1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środi i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.   
   2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.    
   3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji  procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas  nieokreślony.       
   Zobowiązania Hotres.pl
   1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający  dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają  wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne  służące do przetwarzania danych osobowych.    
   3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.    
   4. W celu zapewnienia najwyższego  bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:      
    1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych    
    2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    3. zdolności do szybkiego przywrócenia  dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego     
    4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających  zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.
   Postanowienia końcowe
         Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
   1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;    
   2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;    
   3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;
   Drodzy Goście prosimy serdecznie o docenienie wkładu włożonego w przygotowanie obiektów LEŚNA7!
   Mamy nadzieję że spotkamy się za rok

   CAŁOROCZNE APARTAMENTY NAD MORZEM

   Lorem
   Polub nas na facebooku
   ZAREZERWUJ POBYT
   Wróć do spisu treści